เกี่ยวกับเรา

Fosseorite.com หรือ Fosseorite เกิดขึ้นจากความชื่นชอบในการสะสมสิ่งของหายากต่างๆทั่วโลก

โดยเริ่มต้นจากการสะสมสิ่งของเล็กๆที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์ หรือหาได้ไม่ยากมากนัก

อย่างเช่น ถ่านหินจากเรือไททานิค Tektites หรือสะเก็ดดาวที่หาได้ง่ายทั่วๆไป

จนถึงปัจจุบันที่เริ่มสะสมฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ และอุกกาบาตที่มีชื่อเสียงทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ

Fosseorite หรือฟอสซิโอไรท์ จึงเกิดขึ้น โดยคำว่า Fosseorite มาจากคำว่า Fossil รวมกับ Meteorite ครับ

 

ข้อตกลงของพวกเรา Fosseorite.com

  • สินค้าทุกประเภทใน Fosseorite.com เป็นของแท้ ไม่มีใช่การจำลอง (Replica) ใดๆทั้งสิ้น
  • สินค้าหลายๆชนิด จะมีใบ Certificate จากต่างประเทศตั้งแต่ต้น เราจึงไม่จำเป็นต้องออกใบรับรองของเราเพิ่มเติม
  • สินค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้ในกรณีเกิดการชำรุด หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ตรงตามการแสดงในเว็บไซต์
  • เมื่อมีการคืนสินค้า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนทางเราทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • เมื่อท่านได้ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ Fosseorite.com เราถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จาก Fosseorite.com เรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.