Fosseorite's Fossil

Fosseorite รวบรวมฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์นานาชนิด เช่น Ammonite, Trilobite, กระดูกไดโนเสาร์ต่างๆมากมายทุกมุมโลก

Fosseorite's Meteorite & Tektite

Fosseorite รวบรวมอุกกาบาตชื่อดังทั่วโลกมากมาย เช่น Campo Del Ceilo, Sikhote, Chelyabynsk รวมถึงสะเก็ดดาวชนิดต่างๆ เช่น Moldavite หรือ Indochinite Tektite

Other Product of Fosseorite

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมของหายากต่างๆของเหตุการณ์ในอดีตทุกมุมโลก อย่างเช่น เหตุการณ์สงครามโลก, เรือ R.M.S. ไททานิค, และอีกมากมาย

เลือกชมสินค้าจากเรา Fosseorite

ฟอสซิล (Fossil)

ฟอสซิล (Fossil)

รวบรวมฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ต่างๆจากทั่วโลก เช่น กระดูกไดโนเสาร์, Trilobite (ไตรโลไบท์), Ammonite (แอมโมไนท์)
อุกกาบาต & สะเก็ดดาว (Meteorite & Tektite)

อุกกาบาต & สะเก็ดดาว (Meteorite & Tektite)

อุกกาบาต (Meteorite) เช่น Campo Del Ceilo, Sikhot, Chelyabynsk รวมถึงสะเก็ดดาว (Tektite) เช่น Moldavite, Indochinite จากทั่วโลก
อื่นๆ (Other)

อื่นๆ (Other)

สินค้าหายากอื่นๆ ของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สงครามโลก ไททานิค ของที่ระลึกจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆทั่วทุกมุมโลก
Fosseorite.com หรือ Fossil & Meteorite เกิดขึ้นจากความชื่นชอบในการสะสมสิ่งของหายากต่างๆทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากการสะสมสิ่งของเล็กๆที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์ หรือหาได้ไม่ยากมากนัก จนถึงปัจจุบันที่เริ่มสะสมฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ และอุกกาบาตที่มีชื่อเสียงทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ
Fosseorite หรือฟอสซิโอไรท์ จึงเกิดขึ้น โดยคำว่า Fosseorite มาจากคำว่า Fossil รวมกับ Meteorite ครับ

ติดตามเราบน Shopee!
คลิกที่นี่!

กดไลค์เพจเรา !

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจ กดถูกใจเพจ Fosseorite.com เพื่อไม่ให้พลาดสินค้า หรืออัพเดทใหม่ๆ

Follow our page to receive news and updates from Fosseorite.com

Powered by WordPress Popup